glostyti


glostyti
glóstyti, -o, -ė tr. K, J, Š; SD59, R, M 1. braukyti ranka, lyginti, liesti: Motina glostė gyvulį P.Cvir. Glosto ranka krūtinę, lyg nuo to jam lengvėtų P.Cvir. Šuniukas, kiek palojęs, pavizgina uodega ir taip prie mūsų gerinasi, jog duodasi glostomas P.Cvir. Tėvas ją ramina, glosto petelius S.Nėr. Senis barzdą glósto Ggr. Petį glósto, prašo, kad dovenočio Dr. Už veidelio glósčiau (d.) Ūd. Kad močiutė šukavo, glostė mano kaseles JD566. Senai motinėlei patalėlį klosčiau, patalėlį klosčiau, galvužėlę glosčiau RD25. | prk.: Malonus vakarių vėjelis glostė plaukus ir veidą J.Bil. Vėjas plaukelius jai glosto, saulė ašaras nušluosto S.Nėr. Vakariai vėjai berželį purto, rytų vėjužiai glosto L.Gir. Glosto vėjas vėliavų šilką . Ir mėnulis žemę glosto sidabriniais spinduliais S.Nėr. Ir ji savo delnu glosto martelę saulutę P.Cvir. ^ Juo katiną glóstai, juo ans uodegą kela Kin. Beglóstoma katė ima šiauštis Pšl. Su viena ranka glósto, su antra peša VP43. | refl. tr., intr.: Tautrimienė glostosi liemenį I.Simon. Kiekviename žingsny jie glamonėjasi, glostosi P.Cvir. Žaliu vynu galvą glósčiausi JD378. Jam kad būtų viskas gatava, tai jis tik glóstosi ir glóstosi apie save (tvarkosi) Plv. 2. prk. malonėti, pataikauti, girti: Tol geras, pakol glóstai An. Arklį glósto, kol tik pažaboja Slk. Glóstomas vaikas išeina šunim šėko pjauti Grž. Glostė žodeliais, kandžiojo darbeliais flk. Ir teisme vagių neglosto Užp. Ir todėl saulė glostė ir guodė kartu, saulė ta, kuri teka kasdien iš rytų . Šeimynos žvilgsniai glostė riebų maišą T.Tilv.
◊ ãkį glóstyti žavėti: Aplinkui žilvičių ir liepų žalumas glosto akį . Akį jų glostė lyriškos Nemuno apylinkės P.Cvir. Akį maloniai glostė vaizdūs kalneliai A.Vencl.
šìrdį glóstyti teikti malonumą: Kembrio pagyrimai širdį jam glostė Žem. Ką tik jauti, vis ramu – šìrdį glósto, griaudžia A.Baran.
\ glostyti; apglostyti; atglostyti; išglostyti; nuglostyti; paglostyti; priglostyti; suglostyti; užglostyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • glostyti — glóstyti vksm. Vai̇̃kas glósto kãtę, šùnį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atglostyti — tr. atsisveikinant glostyti: O ypačiai palaidojant liūbija žmonės pagal paprastą būdą, grabą atsivėrę, savo numirusįjį atsisveikindami atglostyti ir atbučiuoti BzF84. glostyti; apglostyti; atglostyti; išglostyti; nuglostyti; paglostyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paglostyti — tr. 1. kiek glostyti: Pasilenkusi paglostė jo kaktą, pabučiavo rš. Praeinant pro žmones, tenka juos užkalbint, stabtelėti, vieną pašukuoti, kitą paglostyti P.Cvir. Katė šlaistos – nori paglostoma K. Paglostai šunį! OG343. Jis patylėjo, padūsavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raminančiai — rami̇̀nančiai prv. Rami̇̀nančiai kalbėti, šypsótis, glóstyti rañką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aitauti — aitauti, auja ( auna), avo tr. 1. Srj raminti, glostyti, maldyti. 2. papirkinėti, užglostinėti: Kol aitauna jį – neišduos policijai, o kai užpyks, tai ir išduos Rdm. aitauti; nuaitauti; praaitauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apglostyti — tr. pabraukyti ranka, palyginti: Bobos keltuvas apglosto, kad būtų čystos Prng. Apvilko, apglostė iš visų pusių Sdk. | prk.: Prieš veidrodį save apžiūrėjo, akimi apglostė rš. glostyti; apglostyti; atglostyti; išglostyti; nuglostyti; paglostyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžėlimas — apžėlìmas sm. (2) NdŽ, DŽ1, apžėlimas (1) Rtr; D.Pošk, Sut, N, L, ŽŪŽ256 1. → apželti 1: Pasiutęs apžėlimas, vagų nematyties Rdn. Apžėlimas žemės SD277. Krūmais apžėlimas I. ^ Per dvi gniaužtas plikimos – pats skanumas apžėlimo (šluota) LTR(Užv) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžagarias — ãtžagarias, ià adj. (34b) 1. Klp, Dkš, Al, Kp judantis atgal, užpakaliu ar nugara į priekį, atbulas, atpakalias: Kad gausi į kaktą, tai ãtžagarias par duris išlėksi Jrb. Mane atatempė ãtžagarią Rk. Jonas stovi ãtžagarias Pn. Ištrauk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • elnė — sf. (1) DŽ; SD129 elnio patelė: Šeimininkas suvaro kas vakaras elnes melžtų Blv. Genavaitė ėmė elnę glostyti I. Naftali yra paleista elnė Ch1Moz49,21. Girias verčia iž šaknių, šilo elnes baido SGII12 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glaistyti — glaistyti, glaĩsto, glaĩstė Š iter. glieti. 1. teplioti: Anyta, pyragus kepant, su baltyme kiaušių glaĩsto J. Glaistyti tešlą į šalis J. 2. lipinti, laistyti, taisyti nelygumus, plyšius: Klojimo padą glaĩsto su moliu, kad plyšių nebūtų Sml.… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.